GALLERY

 
IV Kongres Klastrów Polskich/zdj. EXACTO

Gala Klastrów w Ministerstwie Rozwoju 25.10.2016 r. fot. Barbara Adamek

Konferencja Polska Wschodnia - dziś i jutro | Kielce 14-15 października 2015 r.

PLUS-IP panel ekspercki w zakresie rozwijania klastrów i ekosystemów innowacji | 8 października 2015 r.

III Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP | 22 września 2015 r.

Employers' Association Polish Clusters

(Związek Pracodawców Klastry Polskie)

Address:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telephone: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Strony internetowe TupTupTup.pl